ANGRERETT OG RETUR

Du har alltid 14 dagers angre- og returrett når du handler hos oss.

Angrefristen løper fra den dagen du mottar varen, i fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Ved retur står kunden for risikoen, derfor er det viktig at varen ikke kan komme til skade under transporten. Varen er i kundens eie til vi har mottatt returen. Ved godkjent reklamasjon/hevelse av kjøpet skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. (Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.)

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreretten gjelder kun dersom varen skal være ubrukte og i samme stand og mengde som ved kjøp.Varen skal sendes tilbake i uskadet/uåpnet originalforpakning. Vi kan ikke ta i mot produkter som er prøvd grunnet hygieniske årsaker.

Kontakt kundeservice dersom du vil benytte deg av angreretten, vi vil da sende deg angrerettskjema. Du kan også finne angrerettskjema HER

Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men for på bi bedre i det vi gjør, vil vi gjerne ha tilbakemelding :)